Presentation av Alvakören

Alvakören grundades hösten 2018 när de två körerna Borgå Damkör och MiSisters sammanslogs. Även om kören är ny är majoriteten av koristerna således erfarna sångare. Även nya korister har anslutit sig till kören som idag har nära trettio sångare i leden.

Vid starten 2018 leddes kören av Borgåbördiga Amanda Henriksson (MuM). Under Amandas moderskapsledighet (hösten 2019) vikarierade Nina Fogelberg som körens dirigent. Från och med våren 2020 övergick dirgentpinnen från Amanda till Nina. Kören tackar Amanda för tiden hon ledde kören och välkomnar Nina som ny musikalisk ledare och inspiratör.

Kören satsar på sångarglädje och kvalitet. Repertoaren är mångsidig och består av både rytmiska arrangemang och klassisk körmusik.

Alvakören är namngiven efter Borgåbon Alva Forsius, som kämpade för ensamma mammor. Med stort hjärta gjorde hon sitt livsverk för kvinnor och barn med deras bästa i åtanke. På Alvas initiativ grundades ett förlossningssjukhus 1899 samt vårt lands första mödrahem, Solhem, 1914 i Borgå. Kören har tagit det som sin uppgift att föra fram Alvas livsverk, hennes osjälviska sätt att hjälpa främst mammor och barn. På Alvas födelsedag, 24.5, uppvaktar kören Alva med sång vid statyn vid det forna förlossningssjukhuset (nuvarande vandrarhemmet) på Linnankoskigatan 1. Kören samarbetar med Föreningen Alva Forsius minne. 

Alvakören fungerar som en kurs i Borgå medborgarinstitut.

Alvakören övar onsdagar kl. 18.30 - 21.00 i Missionskyrkan, Fredsgatan 37, Borgå.

Nya sångare är välkomna med!

Följ oss på:

Instagram     
Facebook